Vanhuus ja vanheneminen nousivat tässä ohjelmassa esille jo toista kertaa, nyt hieman uudesta näkökulmasta. Geriatrian professori Timo Strandbergin näkökulma on mielenkiintoinen. Asia on meille myös todella tärkeä ja koskettaa tavalla tai toisella koko kansaa. Onko vanhuus vain ongelma? Millainen on vanhuus Suomessa? Muista katsoa tämä jakso!